امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۳۹

پلیمر اتصال

پلیمر اتصال تولید کننده اتصالات پیچی

پلیمر اتصال

مشخصات کلی

پلیمر اتصال

  • تولید کننده

پلیمر اتصال پیشرو

14525

سه راه،سه راه تبدیل،زانو،زانو نر،درپوش انتهایی،سه راه نر،سه راه ماده،سه راه تبدیل،سه راه،کمربند،اتصال فلنجدار،فلنج جوشی...
تولیدکننده زانو ماده , زانو نر , درپوش انتهایی , سه راه نر , سه راه ماده , کمربند , اتصال فلنجدار ,اتصالات پیچی , فلنج ,
پلیمر اتصال , پلیمراتصال پیشرو ,

جاده خاوران _ بعد از پلیس راه شریف آباد , شهرک صنعتی عباس آباد

11 - 50 نفر

بازرگانی و تجارت
  • ایران
اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

شهرک صنعتی عباس آباد

داخل شرکت

5 خط و بیشتر

10 - 50 نفر

0 - 5

سوابق اجرایی

کاتالوگ