امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۲۱:۰۰

پلیمر اتصال

پلیمر اتصال تولید کننده اتصالات پیچی
بازرگانی و تجارت
  • ایران
اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

شهرک صنعتی عباس آباد

داخل شرکت

5 خط و بیشتر

10 - 50 نفر

0 - 5

سوابق اجرایی